Membina Foot Switch (JJ) – [Failed]

Alhamdulillah pada hari ini saya telah dapat membina ‘foot switch’ yang boleh digunakan bagi radio JJ. Suis jenis ini akan memudahkan lagi saya untuk bermain mode digital sebenarnya. Pengubahsuaian ini menggunakan PTT Mic yang telah diubahsuai. Sila layari laman dibawah:

Bengkel Membina PTT Mic.

Bahan yang diperlukan hanya suis dan paip elektrik 20 mm. Kos keseluruhan hanya RM2 iaitu harga suis. Selebihnya, saya menggunakan bahan-bahan terpakai.

Continue reading Membina Foot Switch (JJ) – [Failed]

Konfigurasi Mod Digital – Manual (JJ)

Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang cara asas untuk mengkonfigurasi radio JJ supaya dapat digunakan bagi mod digital. Perlu diingatkan bahawa penerangan yang saya akan berikan adalah merupakan perkara asas sahaja. Sekiranya anda ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang mod digital sila layari laman yang akan saya kongsikan nanti.

Continue reading Konfigurasi Mod Digital – Manual (JJ)