Antena Mogi 2m

Pada 1 Jun 2017, saya telah berkelapangan untuk menghasilkan satu lagi antena bagi 2m. Antena ini dipanggil Antena Mogi. Antena Mogi ialah gabungan dari 2 jenis antena iaitu Moxon dan Yagi-Uda. Idea supaya membina antena ini diberikan oleh Abg Nazri, 9W2NDQ. Bagi mendapatkan pengiraan saiz antena, saya telah menggunakan ‘Moxon Calculator’.

Continue reading Antena Mogi 2m