Penanda Wacana dalam Bahasa Arab

BeDAK: Belajar Dengan Akronim.

Pada kiriman kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai penanda wacana dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang kita tahu, penanda wacana memainkan peranan yang penting dalam sesebuah karangan bagi memastikan terdapatnya kesinambungan idea. Moga-moga, artikel kali ini akan dapat memberi manfaat kepada semua.

Continue reading Penanda Wacana dalam Bahasa Arab

3 Cara Mudah Mencari Rujukan di Internet

BeDAK (Belajar Dengan Akronim)

Faktor utama mengapa ramai pelajar tidak begitu suka menyiapkan tugasan berbentuk penulisan adalah kerana kesukaran untuk mendapatkan bahan rujukan yang sesuai. Padahal, boleh dikatakan semua maklumat berada di hujung jari kita. Oleh kerana itu, saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai 3 Cara Mudah  Mencari Maklumat di Internet. 

Cara 1: Gunakan Tanda Petik (“ “) Semasa Mencari Maklumat

Ramai pelajar terlupa untuk meletakkan tanda petik setiap kali mencari maklumat secara maya. Penggunaan tanda petik ini sangat penting terutama apabila melibatkan penggunaan perkataan yang berangkai seperti “kemalangan jalan raya”. Tanpa tanda petik, enjin carian akan mencari perkataan kemalangan, jalan dan raya secara berasingan.

Cuba perhatikan perbezaan apabila kita membuat pencarian dengan menggunakan Tanda Petik (“ “) dan tanpa menggunakan Tanda Petik (“ “):

1. Menggunakan Tanda Petik (“ “):

2. Tanpa Menggunakan Tanda Petik (“ “):

Pilihlah maklumat dari laman web yang boleh dipercayai sahaja. Abaikan sumber dan maklumat yang diperolehi dari laman web yang diragui dan blog persendirian yang tidak diketahui kesahihannya.

Cara 2: Menggunakan Google Scholar

Apabila menggunakan Google Scholar, anda akan memperolehi banyak maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai seperti tesis, latihan ilmiah, penyelidikan, artikel dari jurnal dan sebagainya. Terdapat banyak artikel, hasil penyelidikan, dan tesis yang diperolehi dengan cara ini boleh anda muat turun dan simpan secara salinan lembut (soft copy).

Caranya: klik pada Google Scholar, kemudian buat carian seperti biasa.

Cara 3: Membaca Buku Secara Online

Anda juga boleh membaca atau memperolehi sumber rujukan daripada buku secara online. Semua maklumat yang diperlukan untuk dicatat pada bahagian rujukan seperti tahun terbit, penerbit, tempat terbit dan sebagainya.

Caranya: klik pada “books” atau “buku” yang ada pada menu google anda sebelum melakukan carian google seperti biasa.

Buku online ini sama seperti buku asal yang berada di pasaran. Bezanya, buku online boleh dibaca secara atas talian melalui capaian internet. Walau bagaimanapun, buku ini tidak boleh disimpan dalam bentuk ‘soft copy’, tetapi anda boleh mendaftar menjadi ahli dengan Google dan simpan dalam fail sendiri untuk dibaca secara online pada hari yang lain.

Bagaimana? Adakah artikel ini membantu anda untuk mendapatkan sumber rujukan apabila ingin menyiapkan tugasan? 

Saya berharap, semua tugasan yang dihantar untuk pemarkahan akan lebih tinggi mutunya apabila menggunakan sumber rujukan yang bermutu.

Silalah menjadi ahli BeDAK untuk mengikuti perkembangan program ini. Sila klik di sini.

Lagu Bahasa Arab:"هذه حروف الهجاء"

Kepada semua rakan-rakan, silalah menghafaz lagu ini. Lagu ini bertajuk “هذه حروف الهجاء” dan berkisarkan huruf-huruf hijaiyah. Silalah mendengar lagu ini di laman web berikut:

Berikut pula ialah lirik bagi lagu ini:

Alifun Ba, Taa’un Tha, Jeemun Haa’un Khaa’un Dal, Dzalun Ra, Zaayun Seen, Sheenun Sadun Dhodun Tho, Aynun Ghayn, Faa’un Qaaf, Kafun Lamun Meemun Noon, Ha’un Wau, Yaa’un Ya, Hazihil Huruuful Hija’

Alifun arnab, yajri yal’ab, ya’kulu jazaran kay la yat’ab
Alif is for rabbit that runs and plays and eats carrots so he won’t get tired.

Baa’un baTTa, naTTat naTTa, waqa’at DHahikat minha alqiTa
Baa’ is for duck that jumped and fell making the cat laugh at her. 

Taa’un taj, fawqa, arra’s, feehi athahabu wa feehi almaas
Taa’ is for a gold & diamond crown on the head

Thaa’un tha’lab, Sada dujaja, fahuwa makir waqta alHaja
‘THaa’ (thank)’ is for fox who caught a chicken, for he is sly when he needs to be

Jeemun jamalun fiSSahra’, mithla safeena fawqa almaa’
Jeem is for camel in the desert like a ship on the water.

Haa’un hajjun asma raghba feehi Tawafun Hawla alka’ba
Haa” is for hajj, the best desire to walk/roam around the ka’ba.

Khaa’un khubzun ‘imda alba’i, al ya’kuluhu illa alja’i
KHaa’ is for bread at the merchant, only hungry people eat it.

Dalun deek, Hsasanu aSSawt, qama yu’athinu fawqa albayt
Dal is for rooster and his good sound making ‘athan’ on the rooftop.

Dzalun dzi’bun, waHshun Salb, la yurhibuhu illa alkalb
‘Dzal (the)’ is for wolf a tuff monster who fears nothing but dogs.

Raa’un rajulun, ‘arafa addeena, fahuwa Sadooqun wa huwa ameen
Raa’ is for man who found revelation, for he is honest and trusworthy

Zaayun zahra, aSfaru aHmar, heya Bi-aynee aHla manTHar
Zayn is for flower, yellow and red, to my eye she is the nicest view

Seenun saa’a, taHfathu waqtee fee madrasatee aw fee baytee
Seen is for watch, she tells me the time, at school or at home

Sheenun shams, Sun’u qadeer, feeha addif’u wa feeha annoor
SHeen is for sun, a fine making, it gives warmth and light

Sadun Sa’id, alqa ashabaka, ba’da qaleelin Sada samaka
‘Sad’ is for hunter who threw his net, and then caught a fish.

Dhodun DhabiT, yaHmee waTanee, yaHfathu amnee yar’aa sakanee
‘Dhod’ is for officer who protects my home and provides security.

Tho’un Tiflun, ajmalu Tiflin fahuwa natheefu Hasanu ashakli
‘Ta’ is for child who is clean and in good appearance. 

Zho’un Zhifrun naTHafnah, Tala qaleelan fa-qaSaSnah
‘Zho’ is for a nail that we cleaned. It got a little longer so we cut it.

Aynun aynan takhsha allah, tash-hadu khayran feehi riDaah
‘Ayn’ is for an eye/soul who fears his creator(Allah) doing good things that please him. 

Ghaynun ghar, gharu Hira’, feehi ‘onzila alqur’aan
‘Ghayn’ is for (ghar hiraa’) hiraa’ cave where the Quraan came down.

Faa’un feel, thu anyab, wa huwa Sadeequn ya aS-Hab
F is for elephant with tusks and he is a friends O friends

Qaafun qamarun, feehi manalun wa mawaqeetun tahdee assa’il
‘Qaaf’ is for moon that has the time(date) for who asks.

Kafun kalbun, ‘aasha jawaree, yaHrusu ghanamee, yaHrusu daaree
Kaaf is for dog who lived beside me, cares for my sheep and guards my house.

Lamun laHamun yanmoo jismee, yaksoo ‘athmee feehi asma
Laam is for meat that makes me grow(muscles) and it covers my bones.

Meemun masjid, baytu allah, feehi o’addee kulla Sala
Meem is for masjid, the house of God, in it I make all my prayers.

Noonun nahrun, nahru annel, fahuwa kareemun ghayru bakheel
Noon is for river.. the nile river that is generous.

Ha’un haramun ‘aalee alqimma, wa bina’uhu ramzun lilhimma
Haa’ is for pyramid, high and a symbol of strength.

Wawun wajhun lilinsaan, feehi noorun bil-eman
Waw is for face for the human, there is light of faith.

Yaa’un yaddun, tarsumu zahra, tubdi’u shaklan tuTH-hiru fikra
Yaa’ is for hand that draws a flower, creates a shape and shows and idea

Selamat menghafaz saya ucapkan!

Teknik Belajar: BUFILM

BeDAK: Belajar Dengan Akronim.

Pada kiriman kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai satu teknik belajar yang diberi nama ‘BUFILM’.

Cara menggunakan ‘BUFILM’:

1. Sediakan jadual seperti yang di bawah yang mempunyai 7 bahagian.

2. Penerangan:

Bermula dengan kotak ‘Topik’, anda bolehlah mengisi apa-apa topik yang bakal anda pelajari.

Bagi kotak ‘Baca’, anda hanya perlu menandakan dengan tanda (/) sekiranya anda sudah membaca terlebih dahulu subjek yang akan anda pelajari.

Bagi kotak ‘Ulang’ pula, anda hanya perlu menandakan dengan (/) sekiranya anda sudah mengulang semula apa yang anda sudah pelajari. Sekiranya anda mengulang sesuatu topik itu sebanyak 2 kali, anda hanya perlu menanda sebanyak 2 kali juga. Tanda mengikut kekerapan anda mengulang semula apa yang anda pelajari.

Seterusnya, kotak ‘Faham’ akan ditanda setelah anda berjaya memahami apa yang diajar. Ikut kelebihan masing-masing kerana terdapat di kalangan kita yang boleh memahami apa yang dibaca walaupun tanpa membuat ‘Ulang’ dan ‘Latihan’.

Kemudian, kotak ‘Ingat’ hanya akan ditanda apabila anda berjaya mengingati apa yang dipelajari dengan betul.

Selepas itu, kotak ‘Latihan’ juga hanya akan ditanda mengikut kekerapan anda membuat latihan-latihan yang berkaitan dengan subjek yang telah dipelajari.

Akhirnya, kotak ‘Mahir’ hanya akan ditanda apabila anda sudah menguasai sepenuhnya subjek yang diajar dan mahir dalam sesuatu topik itu.

Kemungkinan terdapat mereka yang akan ‘Mahir’ walaupun hanya membuat sebanyak satu kali latihan sahaja. Kepada mereka yang masih kurang mahir dalam sesuatu topik yang diajar, anda tidak boleh menanda kotak ‘Mahir’. Jadi, silalah membuat latihan sebanyak mungkin sehingga anda menjadi mahir.

Tujuan BUFILM:

1. Memudahkan para pelajar untuk belajar dengan lebih sistematik.

2. Para pelajar dapat mengenal pasti apa yang belum lagi dilakukan untuk membolehkan mereka menguasai sesuatu subjek itu.

Mudah-mudahan, teknik ‘BUFILM’ ini dapat membantu para pelajar dalam pelajaran. Untuk mengikuti perkembangan lanjut, silalah mengikuti kumpulan BeDAK di Facebook. Sila klik di sini.

How to Remember the Gas Laws

BeDAK: Belajar Dengan Akronim.

1. Boyle’s Law

Boyle’s law shows that, at constant temperature, the product of an ideal gas’s pressure and volume is always constant. It can be determined experimentally using a pressure gauge and a variable volume container. 

As a mathematical equation, Boyle’s law is:

P_1 V_1=P_2 V_2\,

2. Charles’s Law

It says that, for an ideal gas at constant pressure, the volume is directly proportional to the absolute temperature (in kelvin). 

 \frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2} \,

3. Pressure Law

It states that the pressure exerted on a container’s sides by an ideal gas is proportional to the absolute temperature.

 \frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2} \,

So how to remember the gas law at above?

Just using the general gas law.

The formula:

BoT: In Boyle’s law (Bo), the temperature (T) is always constant.

By using general gas law, JUST remove the T (temperature). So, the formula will be:

P_1 V_1=P_2 V_2\,

CaP: In Charles’s law (Ca), the pressure (P) is always constant.

By using general gas law, JUST remove the P (pressure). So, the formula will be:

 \frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2} \,

PaV: In Pressure law (Pa), the volume (V) is always constant.

By using general gas law, JUST remove the V (volume). So, the formula will be:

 \frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2} \,

If you want to receive an update from BeDAK, just join us at Facebook. Please, click here.

How to Remember the Arrangement of Prefixs

BeDAK: Belajar Dengan Akronim.

Today, I want to share with all of you about the way to remember the arrangement of prefixs.

The formula: TeGiM KHeD DeC MiMiNaP

Te: tera.

Gi: giga.

M: mega.

K: kilo.

He: hecto.

D: deka.

De: deci.

C: centi.

Mi: milli.

Mi: micro.

Na: nano.

P: pico.

Please join us at Facebook. Just, click here.

Cara Mengingati Biodata Ringkas Imam 4 Mazhab

BeDAK: Belajar Dengan Akronim.

PQS

Saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai cara-cara mudah untuk mengingati biodata ringkas Iman 4 Mazhab iaitu Iman Abu Hanifah, Iman Ahmad, Iman Malik dan Imam As-Syafie. 

Bagi para pelajar yang mengambil subjek PQS, salah satu soalan yang boleh ditanya dalam bahagian B ialah menyatakan biodata ringkas Imam 4 Mazhab.

Formula-formulanya:

1. KIH KP/IA: 

Imam yang dilahirkan di KI (Kufah, Iraq) ialah Imam (Hanifah).

KP: berketurunan Parsi.

IA: Imam Al-A’zhom merupakan gelarannya. (Seorang ahli perundangan).

2. BIA 300 ss/KN:

Imam yang dilahirkan di BI (Baghdad, Iraq) ialah Iman (Ahmad).

300ss: menunaikan 300 rakaat solat sunat dalam sehari.

mempunyai hubungan dengan KN (keturunan nabi).

3. GPS KN:

Imam yang dilahirkan di GP (Gaza, Palestin) ialah Imam S (Syafie).

mempunyai hubungan dengan KN (keturunan nabi).

4. MM H40/17U:

Imam yang dilahirkan di M (Madinah) ialah Imam M (Malik).

menyelidiki H (Hadith) selama 40 tahun.

semasa berumur 17 tahun sudah diiktiraf sebagai U (Ulama’).

Moga-moga, formula ini dapat membantu para pelajar. Untuk mengikuti perkembangan lanjut mengenai program ini, bolehlah menyertai kumpulan BeDAK di Facebook. Sila klik di sini.


Cara Mengingati Aliran Ilmu Tafsir

BeDAK: Belajar Dengan Akronim.

Pada kiriman kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai cara mudah untuk mengingati aliran ilmu tafsir. 

Jadi, secara umumnya aliran ilmu tafsir terbahagi kepada tiga:

1. MakA: Di Makkah(Mak) ialah aliran Ibnu Abbas(A).

2. MadU: Di Madinah(Mad) ialah aliran Ubai b. Kaab(U).

3. I Am: Di Iraq(I) ialah aliran Abdullah ibnu Masu’d(Am).

Mudah-mudahan, formula ini dapat membantu para pelajar. Untuk mengikuti perkembangan BeDAK, silalah menyertai kumpulan BeDAK di Facebook. Sila klik di sini.