In Shaa Allah atau Insya-Allah?

Tersebar dalam Facebook menyatakan tulisan Insya-Allah ialah salah. Sepatutnya perlu ditulis In shaa Allah. Betulkah perkara ini?

Jika di Malaysia, kita akan merujuk kepada Dewan Bahasa Pustaka kerana pihak ini yang bertanggungjawab untuk menterjemahkan atau transliterasi Arab-Melayu dan apa sahaja yang berkaitan dengan Bahasa Melayu.

insya-Allah jika diizinkan Allah. Kamus Pelajar Edisi Kedua

insya-Allah jika diizinkan Allah. Kamus Pelajar

insya-Allah jika diizinkan Allah. Kamus Dewan Edisi Empat

Sila rujuk laman web berikut:

PRPM

Di Malaysia kita sudah sedia maklum, apabila ditulis Insya Allah ataupun Insha Allah ertinya jika diizinkan Allah. Sepatutnya tiada masalah tentang perkara ini. Walau bagaimanapun, dalam kalimah arab ia akan menjadi satu masalah apabila ditulis إنشاء الله yang bermaksud mencipta Allah. Sepatutnya ditulis إن شاء الله yang bermaksud sekiranya dikehendaki Allah.

Dalam tulisan rumi, kita tiada masalah yang timbul sebab pakar bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengesahkan tulisan Insya Allah itu bermakna – Dengan Izin Allah.

3 thoughts on “In Shaa Allah atau Insya-Allah?

  1. Terima kasih untuk penjelasan. Pada mulanya, saya hampir percaya dengan maklumat yang salah tersebut. Memang patutlah, sebelum kita percaya sesuatu perkara, kita mestilah selidik terlebih dahulu.

  2. Jadi betulkah, sebenarnya kita perlu menggunakan perkataan “Insyaallah”? Saya keliru. Mohon penjelasan.

    1. Sebenarnya, tidak menjadi masalah jika kita hendak menggunakan mana-mana perkataan sama ada “Insyaallah” atau “Insya-Allah”. Walau bagaimanapun, dalam sistem Bahasa Melayu, ejaan “Insya-Allah” ialah yang betul. Kesimpulannya, apa yang penting ialah ejaan “Insya-Allah” yang ditulis dalam bahasa Arab mestilah betul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *