Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Dunia

BeDAK: Belajar Dengan Akronim.

Belajar Berpandukan Soalan (Sej)

Tingkatan 4

Bab 1

1. Zaman Prasejarah:

Nyatakan tahap Zaman Prasejarah?

Senaraikan penempatan Zaman Prasejarah di Malaysia?

Apakah bukti  yang menunjukkan manusia pada Zaman Neolitik sudah bertamadun?

Huraikan ciri-ciri kehidupan manusia Zaman Paleolitik dan Zaman Mesolitik?

Huraikan ciri-ciri kehidupan manusia Zaman Logam?

2. Konsep Tamadun:

Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun? (SPM 2006)

Jelaskan maksud tamadun menurut pandangan Barat? (SPM 2006)

Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam? (SPM 2006)

Apakah pandangan Ibn Khaldun tentang kehidupan bertamadun?

Senaraikan/Terangkan ciri-ciri utama tamadun awal manusia?

3. Proses Pembentukan Tamadun:

Senaraikan tamadun awal yang terletak di lembah sungai?

Mengapakah tamadun awal dunia bertumpu di lembah sungai?

4. Tamadun Mesopotamia:

Apakah maksud Mesopotamia?

Dimanakah terletaknya tamadun Mesopotamia?

Nyatakan zaman pemerintahan Kerajaan Mesopotamia?

Jelaskan proses pembentukan tamadun Mesopotamia?

Terangkan ciri-ciri negara kota tamdun Mesopotamia?

Jelaskan oraganisasi sosial masyarakat dalam tamadun Mesopotamia?

Terangkan peranan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Mesopotamia?

Jelaskan pengkhususan pekerjaan masyarakat Mesopotamia?

Terangkan ciri-ciri agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia?

Terangkan ciri-ciri sistem tulisan masyarakat Mesopotamia?

Jelaskan sumbangan Raja Hammurabi dalam bidang perundangan?

Huraikan sumbangan sistem tulisan dalam masyarakat Mesopotamia?

Jelaskan sumbangan sains dan teknologi tamadun Mesopotamia kepada manusia sejagat?

5. Tamadun Mesir Purba:

Dimanakah terletaknya tamdun Mesir Purba?

Namakan kuasa luar yang memerintah selepas kejatuhan Mesir Purba?

Bilakah tamadun Mesir Purba terbentuk?

Namakan bandar yang menjadi pusat pemerintahan tamadun Mesir?

Huraikan pembentukan tamadun Mesir Purba?

Huraikan ciri-ciri petempatan masyarakat tamdun Mesir Purba?

Jelaskan organisasi sosial masyarakat dalam tamadun Mesir Purba?

Nyatakan peranan Firaun dalam pemerintahan tamadun Mesir Purba?

Nyatakan pengkhususan pekerjaan masyarakat Mesir Purba?

Terangkan bentuk kepercayaan masyarakat Mesir Purba?

Terangkan ciri-ciri sistem tulisan masyarakat Mesir Purba?

Huraikan sumbangan tamadun Mesir Purba dalam bidang sains dan teknologi?

Apakah yang ditekankan dalam sistem pendidikan tamadun Mesir Purba?

6. Tamadun Indus:

Dimanakah terletaknya tamadun Indus?

Bilakah tamadun Indus muncul?

Namakan negara kota tamadun Indus?

Jelaskan proses pembentukan tamadun Indus?

Apakah ciri-ciri istimewa bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus?

Nyatakan organisasi sosial masyarakat dalam tamadun Indus?

Terangkan sistem pemerintahan masyarakat Indus?

Jelaskan pengkhususan  pekerjaan masyarakat Indus?

Terangkan amalan agama dan kepercayaan masyarakat Indus?

Huraikan sistem tulisan masyarakat Indus?

Mengapakah sifat keterbukaan sangat penting kepada kemajuan manusia seperti amalan masyarakat Indus?

Mengapakah tamadun Indus dianggap matang?

7. Tamadun Hwang Ho:

Dimanakah terletaknya tamdun Hwang Ho?

Senaraikan tiga Dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho?

Huraikan proses pembentukan tamdun Hwang Ho?

Jelaskan proses pembentukan negara kota tamadun Hwang Ho?

Huraikan organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang dalam tamdadun Hwang Ho?

Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Shang?

Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Chou?

Nyatakan ciri-ciri perkhususan pekerjaan masyarakat tamadun Hwang Ho?

Jelaskan agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho?

Terangkan sistem tulisan masyarakat tamdun Hwang Ho?

Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan agama/ kepercayaan?

8 thoughts on “Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Dunia

    1. Terima kasih kerana sudi melawat blog saya. Untuk pengetahuan anda, artikel ini ditulis untuk memudahkan para pelajar yang mempelajari subjek SPM terutamanya subjek Sejarah. Mudah-mudahan para pelajar akan lebih fokus untuk menghafal fakta-fakta yang penting sahaja, bukan menghafal huraiannya. Oleh sebab itu, saya telah menyediakan soalan-soalan yang mungkin boleh dikeluarkan daripada bab 1 ini. Untuk jawapannya, anda boleh mencarinya di dalam buku teks Sejarah.

    1. Sama-sama. Saya lebih menggalakkan para pelajar untuk mencari sendiri jawapannya berdasarkan soalan yang telah diberikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *